Ymweliadau 2016

Cymru, 11 Tachwedd 2016

Fel y’ch chi’n gwybod erbyn hyn, mae’r plant amddifaid o Serbia wedi setlo mewn yng Nghaerdydd ac wedi bod yn brysur yn ymweld ag ystod eang o leoliadau diwyllianol a chael hwyl.

 

Mor belled, maen nhw wedi ymweld â Chastell Caerffili, Parc Treftadaeth y Rhondda, Sain Ffagan a wedi bod i fowlio deg, dringo ac ymarfer pêl-droed.

Ond yn fwy pwysig, aethon nhw i weld tîm Cymru yn hyfforddi heddiw gan dynnu lluniau ân harwyr ni. Roedden nhw wedi mopio â Bale, hyd yn oed y gofalwyr!

Ar y foment, maent yn gwylio eu tîm nhw yn hyfforddi cyn daith i Ynys y Barri fory, yna’r gêm fawr! Roedd Elvis yn honni y bydden nhw’n ennill os nad yw Bale yn chwarae!

 

Fienna, 7 Hydref 2016

Yn dilyn gêm gyfartal Cymru neithiwr, fe ymwelodd Gôl â chartref Rainman’s ar gyfer pobl ag awtistiaeth heddiw, gan roi €500 er mwyn helpu datblygu cyfleusterau celf a chrefft y ganolfan.

 

Ymwelon ni â’r cartref am y tro cyntaf pan chwaraeodd Cymru yn Fienna yn 2005, wrth i ni roi arian er mwyn adeiladu Ystafell Synhwyrau. Cawsom groeso cynnes gan Anton, ei gyd-weithwyr a’r mynywchwyr unwaith yn rhagor heddiw, gydag arddangosfa arbennig ar Gymru a phêl-droed.

 

Lyon, 7 Gorffennaf 2016

Noddir Paraffin, plentyn amddifad 13 mlwydd oed o Lesotho, gan Gôl er mwyn iddo allu teithio i Wyl Pêl-droed Stryd y Byd yn Lyon – twrnament rhwng 500 o blant mewn angen o bob cwr y byd.

 

Teithiodd Paraffin ar awyren am y tro cyntaf wythnos diwethaf a neithiwr fe aeth i’w gêm bêl-droed gyntaf – Cymru yn y semi!

Diolch i gefnogwyr Cymru sydd wedi ein galluogi i roi’r cyfle yma i Paraffin.

 

Calais, 30 Mehefin 2016

Ymwelodd Gôl â warws elusen Care4Calais ar ein ffordd i’r gêm fawr yn Lille, gyda rhoddion o gitiau pêl-droed a dillad i blant ifanc. Cawsom ein tywys o gwmpas y cyfleuster gan Karen Dexter, gwilfoddolwraig gyda’r elusen a clywsom am waith bwysig y mudiad. Maent yn bwriadu defnyddio’r citiau am y tro cyntaf y penwythnos yma.

 

Mae’r elusen wastad yn edrych am gymorth, felly cysylltwch â nhw yn uniongyrchol.

 

Lens, 17 Mehefin 2016

Er gwaetha’ siomedigaeth ddoe, fe ymwelodd cynrychiolwyr Gôl â Ward Blant Ysbytu Lens heddiw. Cawsom ein tywys o gwmpas yr uned gan Pauline Caron a rhoddom anrhegion o Gymru i’r plant. Yn y lluniau isod mae Lilly, oed 4, sy’n gwella ar ôl apendicitis; Nasim, 11; ac Olivia, 12. Roedd Nasim yn bendant mae Bale oedd ‘chwaraewr gorau’r twrnament!’

 

Hefyd, fe roddom €500 i’r ysbytu er mwyn helpu datblugu eu prosiect ‘Triniaeth drwy Chwarae.’

Diolch i Llysgenhadaeth Prydain yn Ffrainc am drefnu’r ymweliad yma.

 

11 Mehefin 2016

Mae Gôl wedi trefnu i Tom Morris, 13 oed, a’i Fam Claire, o Bontllanffraith ddod i’r gêm heddiw yn Bordeaux. Sefydlwyd bod ‘Malignant Embryonal Rhabdomyoscarcoma,’ cancr ym meinwe meddal y corff, gan Tom yn Hydref 2014. Mae bellach wedi cwblhau cwrs 8 mis o chemotherapy, ond fe greodd hwn cyflwr ‘Drop Foot’ iddo, sy’n effeitho ar ei nerfau a’r cyhyrau yn ei ddwylo a’i draed.

 

Gorffennodd Tom ei driniaeth ym Mai 2015 ond mae dal yn mynychu’r ysbyty yn reolaidd i gadw golwg ar ei gyflwr.

Diolch i bawb sydd wedi helpu Gôl i drefnu’r taith yma.

 

Sweden Mai 2016

Ymwelodd Gôl Cymru ag Ysbyty Plant Astrid Lindgren un Stockholm bore ‘ma, gan roi £750 er mwyn prynnu offer angenrheidiol ar gyfer eu Hystafell Synhwyro yn yr Uned Therapi Chwarae. Cafodd Neil Dymock ei arwain o gwmpas y lleoliad gan y therapyddion Tobias a Lena. Gwelwch isod merch dwy flwydd oes, Edda, yn ymarfer yn yr ysbyty wrth iddi baratoi am ei breichiadau.

sweden_visit

 

Meddai Neil wedi’r ymweliad, “Fe wyliodd bob un o’r plant i mi gwrdd â nhw ein gêm ni ddoe a dywedon nhw eu bod yn hoffi Cymru. Maen nhw’n bwriadu ein cefnogi ddydd Sadwrn nesa’ yn erbyn Slofacia. Roedd pawb yn cytuno mai Zlatan a Bale oedd eu hoff chwaraewyr!”

 

Kiev, 27 Mawrth 2016

Diolch yn fawr i chwaraewyr Cymru wnaeth helpu gyda dod â’r bygis anghenion arbennig ar gyfer ein hymweliad i’r Uned Cancr dydd Llun. Hefyd, fe brynodd ein cynrychiolwyr clytiau ar gyfer plant sy’ wedi dioddef yn y Dwyrain.