Ymweliadau 2018

Los Angeles, 6ed o Fehefin 2018

Roedden ni’n falch iawn cael gweithio gyda LA Scores yn ystod ein hymweliad i’r UDA wythnos ddiwethaf. Wedi’r gem gyfartal gyda Mexico, fe deithiodd cwpwl o gynrychiolwyr Gôl i Culver City gyda rhodd o $1000 er mwyn cefnogi parti diwedd tymor y mudiad ar gyfer plant difreintiedig yn ardal Los Angeles.

 

Hoffen ni ddiolch i LA Scores a Geoff Wilsom am eu croeso cynnes ac am adael i ni rannu yn eu gwledd o bel-droed.

Mae LA Scores yn rhan o ymgyrch ledled yr UDA sy’n defnyddio pêl-droed ac ysgrifennu creadigol i annog plant o gymunedau difreintiedig i fyw’n fwy iach, yn ogystal a chynnig siawns i gymryd rhan mewn gweithredau cymunedol.

 

Roedd y plant yn awyddus iawn i ddangos eu dawniau ‘soccer’, ac ro’n nhw’n awyddus iawn i ddysgu am hanes y ddrag goch. Fe sicrhaodd Gôl fod pob plentyn yn derbyn drag goch back i gofio ymweliad y Cymry i LA. Wrth gwrs, roedd pawb yn nabod Cymru yn barod, gyda’r floedd o ‘Gareth Bale’ yn dirgrynnu ar draws y dalaith.

 

Dywedodd Perry Wyn, a oedd yn cynrychioli Gôl: ‘Mae’n braf gweld plant a phobl ifanc yn cymryd rhan mewn digwyddiadau cymdeithasol drwy bêl-droed yng nganol LA. Diolch yn fawr i LA Scores am eu croeso, ac rydym jyst yn gobeithio y bod ein rhodd ni wedi helpu gwneud y digwyddiad yn lwyddiant, a bod ni wedi gallu dangos mai nid Gareth Bale yw unig cynrychiolwr ein gwlad ar draws y byd.’

Ry’n ni’n dibynnu ar eich haelionni chi er mwyn gallu cefnogi plant llai ffodus ble bynnag mae Cymru yn chwarae, ac ry’n ni’n barod yn cynllunio at Iwerddon, Denmarc ac Albania. Gallech wastad gyfrannu yma:  www.justgiving.com/gol