Gôl!

Gôl! – Mudiad Elusennol Cefnogwyr Pêl-droed Cymru

Apêl Gôl! yw mudiad elusennol cefnogwyr pêl-droed Cymru. Rydyn ni’n dibynnu yn llwyr ar arian a godwyd gan y cefnogwyr, a’n bwriad yw cynorthwyo plant llai ffodus ble bynnag y mae Cymru yn chwarae pêl-droed.

Dechreuon ni yn 2002 pan aethon ni i nifer o gartrefi plant yn Baku, Azerbaijan, gan roi  anrhegion o beli, cits pêl-droed, tegannau ac arian. Erbyn hyn, mae’r ymweliadau yma yn rhan annatod o deithiau tramor cefnogwyr Cymru. Rydyn ni hefyd yn helpu achosion plant yma yng Nghymru.

Gyda chymorth y Gymdeithas Bêl-droed mae Gôl! yn rhoi tocynnau i gemau cartref Cymru i elusennau plant gan gynnwys Ty Hafan, Latch a Bobath.

Ein hamcanion:

  1. Helpu pobol ifanc o wledydd sydd â chysylltiad â phêl-droed Cymru drwy gynnig cymorth ariannol ynghyd â gweithgareddau sy’n datblygu eu sgiliau a’u gallu i gyfrannu at gymdeithas fel unigolion annibynnol, aeddfed a chyfrifol.
  2. Cynnig cymorth ariannol ac ymarferol i gynorthwyo triniaeth a gofal i bobol ifanc sy’n dioddef o salwch meddwl neu gorfforol o unrhyw fath neu sydd angen gwellhad o salwch o’r fath mewn gwledydd â chysylltiad â phêl-droed Cymru.
  3. Cynnig cymorth ariannol i bobol ifanc sydd mewn angen o wledydd sydd â chysylltiad â phêl-droed Cymru gan ddarparu rhoddion neu wasanaethau nad ydynt yn gallu manteisio arnynt oherwydd eu sefyllfa ariannol.
  4. Cynnig cymorth ariannol er mwyn dileu dioddefaint ymysg pobol ifanc, y sawl a effeithir gan drychinebau naturiol neu o unrhyw fath ar ffurf ariannol neu unrhyw fodd addas arall.

Cofrestrwyd Gôl! fel mudiad elusennol gyda’r HMRC rhif XT14176.

Cysylltu